Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή είναι σημαντικά θέματα συζήτησης στο G20 2022

Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή είναι σημαντικά θέματα συζήτησης στο G20 2022

März 16, 2023 0 Von admin

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών (Kemen LHK) θα φέρει 7 περιβαλλοντικά ζητήματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2022 στο Μπαλί. Τα 7 θέματα είναι (1) Υποβάθμιση γης. (2) Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας. (3) Ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. (4) Αποδοτικότητα πόρων και κυκλική οικονομία. (5) Θαλάσσια απορρίμματα. (6) Διατήρηση ωκεανών. και (7) Βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ο κόσμος στο μέλλον θα αντιμετωπίσει ακόμη πιο σοβαρές προκλήσεις λόγω της ολοένα και πιο σοβαρής περιβαλλοντικής ζημίας. Για το λόγο αυτό, τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν θέμα προτεραιότητας που συζητήθηκε στην Προεδρία της G20 εκτός από την οικονομική ανάκαμψη.

Μία από τις ομάδες εργασίας της ινδονησιακής Προεδρίας στο G20, η Ομάδα Εργασίας Environment Deputes Meeting and Climate Sustainability Group (EDM-CSWG), συζητά θέματα ανάπτυξης που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον έλεγχο του κλίματος. Μέσω αυτής της συνάντησης, οι χώρες της G20 ένωσαν τη δέσμευσή τους να απαντήσουν σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα.

υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία που αποτελούν προτεραιότητα εκτός από τα 7 σημεία που θα συζητηθούν. (1)υποστήριξη πιο βιώσιμης ανάκαμψης (2) ενίσχυση δράσεων ξηράς και θάλασσας για την υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και των κλιματικών στόχων (3) ενίσχυση της κινητοποίησης πόρων για την υποστήριξη των στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Τα τρία θέματα προτεραιότητας συζητούνται παράλληλα μέσα από 2 βασικά στοιχεία, δηλαδή το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ των δύο πτυχών.

Σκοπός αυτής της διήμερης συνάντησης είναι να συζητηθεί και να οριστικοποιηθεί η προετοιμασία του Ανακοινωθέντος, το οποίο θα συζητηθεί αργότερα σε Υπουργικό επίπεδο.

Η διαδικασία συζήτησης αυτών των δεσμεύσεων αντιμετώπισε μια μεγάλη πρόκληση, δεδομένης της διαφορετικής οπτικής γωνίας και των επιπτώσεων για τα συμφέροντα κάθε χώρας μέλους.

Ελπίζεται ότι αυτή η τρίτη συνάντηση θα παράγει ένα έγγραφο που θα περιέχει απόψεις και δεσμεύσεις για συνεχή βελτίωση των προσπαθειών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του ελέγχου της κλιματικής αλλαγής από τις χώρες μέλη της G20. Η συνάντηση θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των παγκόσμιων περιβαλλοντικών στόχων και στόχων με την αρχή να δίνουμε το παράδειγμα, να ανακάμψουμε μαζί, να ανακάμψουμε πιο δυνατά.