Χρήση αντιψυχωσικών σε ηλικιωμένους μετά από εγχείρηση καρδιάς > Ιστολόγιο Υγεία στη γήρανση > Υγεία στη γήρανση

Χρήση αντιψυχωσικών σε ηλικιωμένους μετά από εγχείρηση καρδιάς > Ιστολόγιο Υγεία στη γήρανση > Υγεία στη γήρανση

November 23, 2022 0 Von admin

Εφημερίδα της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρείας Περίληψη Έρευνας

Το παραλήρημα είναι ο ιατρικός όρος για μια απότομη, ταχεία αλλαγή στη νοητική λειτουργία που υπερβαίνει κατά πολύ την τυπική λήθη της γήρανσης. Το παραλήρημα μπορεί να σας προκαλέσει σύγχυση, δυνητικά επιθετική, ταραγμένη, υπνηλία και/ή αδράνεια. Το μετεγχειρητικό παραλήρημα μπορεί να συμβεί μετά την επέμβαση και είναι η πιο κοινή επιπλοκή που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι μετά την επέμβαση. Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για μετεγχειρητικό παραλήρημα μετά την επέμβαση στην καρδιά.

Όταν οι ηλικιωμένοι έχουν μετεγχειρητικό παραλήρημα, τους χορηγούνται συχνά αντιψυχωσικά φάρμακα (APMs). Ωστόσο, αυτά τα φάρμακα δεν είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά για τη θεραπεία του παραληρήματος και μπορεί να είναι επιβλαβή. Οι ειδικοί προτείνουν ότι αυτά τα φάρμακα δεν μειώνουν πόσο συχνά ή για πόσο καιρό οι ηλικιωμένοι μπορεί να εμφανίσουν παραλήρημα ή πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του παραλήρημα.

Επιπλέον, ορισμένες μελέτες σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας με άνοια έχουν βρει ότι τα APM μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στον καρδιακό ρυθμό και άλλες παρενέργειες που σχετίζονται με τα φάρμακα. Η λήψη αυτών των φαρμάκων μπορεί να αυξήσει τα αποτελέσματα της αναισθησίας και μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευμονία, ακόμη και θάνατο. Οι ηλικιωμένοι που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς είναι πιο πιθανό να βιώσουν αυτά τα επικίνδυνα γεγονότα.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Εφημερίδα της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρείαςοι ερευνητές εξέτασαν τη χρήση των APM σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας μετά από εγχείρηση καρδιάς.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε πληροφορίες από τη βάση δεδομένων Premier Healthcare. Περιέχει πληροφορίες για άτομα που νοσηλεύονται σε περισσότερα από 700 νοσοκομεία. Οι ερευνητές εξέτασαν πληροφορίες από το 2004 έως το 2014 για να εξετάσουν τη χρήση αντιψυχωσικών φαρμάκων σε άτομα 65 ετών και άνω που είχαν χειρουργική επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας, εγχείρηση βαλβίδας καρδιάς ή και τα δύο.

Τα φάρμακα που συμπεριλήφθηκαν ήταν η αλοπεριδόλη (που θεωρείται «τυπικό» αντιψυχωσικό φάρμακο) και τα νεότερα «άτυπα» αντιψυχωσικά φάρμακα όπως η ολανζαπίνη, η κουετιαπίνη, η ρισπεριδόνη, η αριπιπραζόλη και η ζιπρασιδόνη.

Στους ηλικιωμένους ενήλικες χορηγήθηκαν τα αντιψυχωσικά φάρμακα για περίπου 4,6 ημέρες και το 15,5 τοις εκατό των συμμετεχόντων στη μελέτη τα έλαβαν για περισσότερες από 7 ημέρες.

Οι ερευνητές έμαθαν ότι το 6,2 τοις εκατό των ασθενών έλαβαν αντιψυχωσικά φάρμακα μετά από εγχείρηση καρδιάς, που αντιστοιχεί σε σχεδόν 10.000 ασθενείς κάθε χρόνο. Η αλοπεριδόλη ήταν το πιο συχνά συνταγογραφούμενο «τυπικό» APM. Ωστόσο, οι ερευνητές είπαν ότι η χρήση του νεότερου αντιψυχωσικού quetiapine γινόταν όλο και πιο κοινή.

Οι ερευνητές είπαν ότι «η απότομη αύξηση στη χρήση κουετιαπίνης και η υπερβολική δόση αλοπεριδόλης είναι ανησυχητικές, ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων κατευθυντήριων γραμμών που υπογράμμισαν την έλλειψη στοιχείων για το όφελος των APM για το παραλήρημα, καθώς και την πιθανή βλάβη τους». Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματά τους δείχνουν την ανάγκη προώθησης της καταλληλότερης χρήσης αντιψυχωσικών μετά από εγχείρηση καρδιάς.

Αυτή η περίληψη είναι από «Διαμήκεις τάσεις και διακύμανση στη χρήση αντιψυχωσικών σε ηλικιωμένους ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση». Εμφανίζεται στο διαδίκτυο πριν από την εκτύπωση στο Εφημερίδα της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρείας. Οι συγγραφείς της μελέτης είναι οι Dae Hyun Kim, MD, MPH, ScD. Mufaddal Mahesri, MD, MPH; Brian T. Bateman, MD, SM; Krista F. Huybrechts, MS, PhD; Sharon K. Inouye, MD, MPH; Edward R. Marcantonio, MD, SM; Shoshana J. Herzig, MD, MPH; E. Wesley Ely, MD, MPH; Margaret A. Pisani, MD, MPH; Raisa Levin, MS; και Jerry Avorn, MD.